Regio Deal Noordelijk Flevoland

Ruimte, ontwikkeling, maakbaarheid en groei. Dat zijn eigenschappen die onze provincie Flevoland typeren. Bekend om onze innovatieve en duurzame economie, onderscheiden we ons door de manier waarop we onze groeiambities waarmaken.

Ruimte, ontwikkeling, maakbaarheid en groei. Dat zijn eigenschappen die onze provincie Flevoland typeren. Bekend om onze innovatieve en duurzame economie, onderscheiden we ons door de manier waarop we onze groeiambities waarmaken: met lef en in samenwerking met onze partners. Dat heeft veel succes. Niet voor niets is Flevoland de laatste jaren koploper economische groei in Nederland. Maar er zijn ook punten van zorg. Zo is de ‘brede welvaart’ in Flevoland één van de laagste van Nederland. Ook zien we binnen onze provincie de regionale verschillen groter worden. De brede welvaart en het welzijn in Noordelijk Flevoland houden geen gelijke tred met de economische groei in onze provincie. En daar gaan we wat aan doen!

Via een gerichte, integrale en regionale aanpak willen we in Noordelijk Flevoland de brede welvaart voor burgers en bedrijven toekomstbestendig en minder kwetsbaar maken voor (economische) schommelingen. Deze aanpak zorgt voor een stevige impuls op het gebied van economie, verduurzaming, innovatie, talentontwikkeling en (fysieke en veilige) leefomgeving. We bundelen krachten van ondernemers, burgers, onderwijs- en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden: een slimme vorm van bestuurlijke vernieuwing. Daarnaast zorgen we voor een samenhangende inzet van instrumenten, zoals beleid en investeringen. Tot slot worden er preventieve maatregelen getroffen om ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Daaruit voortvloeiende inzichten worden gedeeld met (nieuwe) bedrijven zodat zij deze kunnen toepassen.

Bij de start van de Regio Deal wordt een nulmeting uitgevoerd, die in kaart brengt hoe het staat met de ruimtelijke ontwikkeling, de innovatieve bedrijvigheid en de talentontwikkeling in Noordelijk Flevoland. Via voortgangsrapportages wordt gekeken in welke mate de Regio Deal daar (mede) verbetering in weet aan te brengen.

In de Regio Deal zijn drie meervoudige ontwikkelopgaven waar we ons op richten:

  • toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster Urk (MCU)
  • verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility (MITC)
  • verduurzaming van de IJsselmeervisserij met betrekking tot Urk.

Deze programma’s komen voort uit onze eigen regionale kracht, gebaseerd op innovatie, durf en ondernemingszin. Zij dragen niet alleen bij aan specifieke regionale ambities, maar ook aan nationale vraagstukken.

In alle programma’s maken we gebruik van een integrale aanpak op het gebied van fysieke ontwikkeling, innovatie en talent. Deze multidisciplinaire aanpak vormt een vliegwiel voor de ontwikkeling naar een internationale toppositie in nichemarkten op het gebied van maritiem, mobiliteit en infrastructuur. Lees meer op Regiodealnf.nl

Deel dit bericht via:

Menu