1. Home
  2. Partners
  3. Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder

De realisatie van het MITC is voor Noordelijk Flevoland een belangrijke ontwikkeling. Door het bundelen van de krachten van de partners op deze unieke locatie ontstaan er kansen voor Noordelijk Flevoland. Door de komst van kennis-, onderwijs en onderzoeksinstellingen ontstaan opleidingsmogelijkheden en hoogwaardige werkgelegenheid voor (jong) talent.

“Het MITC is een belangrijke ontwikkeling met een positief effect op de brede welvaart van Noordelijk Flevoland.” – Provincie Flevoland / gemeente Noordoostpolder

Innovatiekracht optimaliseren

De regio zet in op het stimuleren van crossovers met andere sectoren en het faciliteren van de samenwerking tussen bedrijven op het gebied van smart mobility. Hiermee optimaliseert de innovatiekracht en positie van het MITC en de aanzuigende werking op het bedrijfsleven. Provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder zien het als een belangrijke ontwikkeling, met een positief effect op de brede welvaart van Noordelijk Flevoland.

Menu