1. Home
  2. Over MITC

Over MITC

MITC

In Marknesse wordt door NLR, DNW en RDW samen met diverse (kennis)partners het kennis- en testcentrum op het gebied van slimme mobiliteit ontwikkeld. Het kennis- en testcentrum waar voer- en vliegtuigen voor de toekomst worden ontwikkeld en getest. In Marknesse wordt door NLR, DNW en RDW samen met diverse (kennis)partners het kennis- en testcentrum op het gebied van slimme mobiliteit ontwikkeld.

Het kennis- en testcentrum waar voer- en vliegtuigen voor de toekomst worden ontwikkeld en getest. En waar voertuigen en voertuigonderdelen die niet over een typegoedkeuring beschikken kunnen worden getest of ze tot de openbare weg kunnen worden toegelaten.

De ontwikkeling van voertuigen voor de toekomst met autonome functies en robots dienen zich in allerlei vormen aan. Voor Nederland en Europa essentieel om de nieuwe generatie mobiliteit op een innovatief hoogwaardige manier te onderzoeken, ontwikkelen, testen en certificeren.

Partners:

Het MITC in Marknesse wordt de testlocatie van slimme mobiliteit voor Nederland en Europa.”

Centrum voor nieuwe generatie voertuigen

De ontwikkeling van het centrum is essentieel voor het realiseren van een verantwoorde introductie van nieuwe generaties ‘slimme’ voer-, vaar- en vliegtuigen, onderdelen daarvoor en mobiliteitstoepassingen in Nederland en Europa.

De toenemende digitalisering heeft een groot effect op de mobiliteits- en transportsector. Intelligente, duurzame en zelfrijdende voer-, vaar- en vliegtuigen zijn in opmars.

Met de Europese Green Deal in het achterhoofd loopt daarnaast een transitie naar nieuwe aandrijvingstechnieken en nieuwe vormen van brandstof met impact op alle vervoersmodaliteiten.

Voordat nieuwe technologieën veilig op grote schaal in gebruik genomen
kunnen worden, zijn uitgebreide (nieuwe) testen, validatie en
certificeringen noodzakelijk.

Het multimodale testcentrum voor slimme mobiliteit en infrastructuur MITC in Marknesse biedt een gecontroleerde omgeving waarin allerlei aspecten en effecten voor mobiliteit effectief getest kunnen worden. Hiermee kan een verantwoorde en veilige introductie van alternatieve innovatieve mobiliteitsvormen gewaarborgd worden. Het MITC gaat een verbindende schakel spelen tussen technologische ontwikkelingen en prototyping enerzijds en het verantwoord toelaten van vervoersmodaliteiten anderzijds.

Menu