Digicity – Launching Urban Air Mobility

We leven in een dynamische wereld waarin digitalisering, innovatie en mobiliteit een steeds belangrijker rol vervullen. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een uitbraak van Covid-19 die de hele wereld op zijn grondvesten laat schudden.

We leven in een dynamische wereld waarin digitalisering, innovatie en mobiliteit een steeds belangrijker rol vervullen. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een uitbraak van Covid-19 die de hele wereld op zijn grondvesten laat schudden. Naast de verschrikkelijke gevolgen van deze pandemie kunnen wij haar ook aangrijpen om ons beter voor te bereiden op onze toekomst. Kennis en innovatie zijn nu nog belangrijker voor maatschappelijke en economische vooruitgang en daarmee voor welvaart en welzijn van onze bevolking. Een van de dingen die deze coronacrisis ons heeft geleerd is dat innovatie, digitalisering én nieuwe vormen van mobiliteit nog urgenter zijn geworden. Het online winkelen heeft een enorme vlucht genomen, waardoor de economie deels kon doordraaien. Er is echter ook een keerzijde: de externe kosten van miljoenen leveringen, waaronder lege en overbodige ritten, moeten in rekening worden gebracht. Daarnaast produceren pakketjes veel verpakkingsafval. Hierdoor bestaat er een nog grotere behoefte aan duurzame, autonome en efficiënte vervoersmiddelen zodat de (commerciële) ‘business as usual’ voor iedereen door blijft gaan, maar niet ten koste gaat van ons welzijn en het klimaat.

Daarom realiseert NLR ‘DigiCity – launching Urban Air Mobility’. Dit is een innovatie- en testcentrum voor drones. DigiCity maakt het experimenteren en testen van nieuwe urban air vervoersconcepten in een ‘life’-omgeving mogelijk. DigiCity kent twee componenten: outdoor en indoor.

Outdoor betreft een nieuw te ontwikkelen stedelijke testomgeving bestaande uit verplaatsbare elementen, slimme verkeersdoorstroomsystemen en een digitale infrastructuur (zoals 5G).

Indoor omvat de technische meet- en analyseruimtes en de zogenaamde digital twinning van de outdoor testomgeving. Ook indoor komt de Campus als plek van inspiratie en bruis! Hier wordt kennis gedeeld, is ruimte voor startups en worden innovaties op een veilige manier in de markt gezet. Daarbij wordt hier talent in een doorlopende leerlijn van voortgezet- tot wetenschappelijk onderwijs opgeleid voor de toekomst. De Campus biedt ook om- en bijscholingsmogelijkheden voor de bestaande beroepsbevolking van Flevoland. De Campus is een plek waar de ontmoetingen op een laagdrempelige manier wordt gefaciliteerd. Ontmoetingen met het talent van de toekomst, maar ook met bestaand talent van de partners van het MITC, ondernemers & startups en de klanten van DigiCity.

Als launching customer van de innovatie- en testfaciliteiten ontwikkelt projectpartner Avy een innovatieve en duurzame waterstof-aangedreven drone. Avy benut direct de nieuwe faciliteiten, waarmee haar eigen business accelereert in time to market én waarmee zijde faciliteiten valideert voor ingebruikname.

Bron: Europaomdehoek.nl

Deel dit bericht via:

Menu