1. Home
  2. Ambities

Ambities

Doorontwikkeling MITC

Nog voor de start van de daadwerkelijke realisatie van het MITC wordt nagedacht over de doorontwikkeling. Hierbij ligt de focus met de partners onder andere op het ontwikkelen van een campus en een digicity.

Tegelijkertijd is er al gestart met de doorontwikkeling. Zo is de upgrade van de windtunnel van de DNW, onderdeel van de regiodeal, gerealiseerd, getest en gecertificeerd in 2023. Ook is de politieoefenschool aangesloten bij het MITC. Daarnaast is in 2023 gestart met het realiseren van een tijdelijke campusvoorziening op het MITC-terrein.

Parallel wordt het huidige en toekomstige portfolio van het MITC bekeken en aangescherpt. Wat heeft de smart mobility markt nodig? Waar ligt de behoefte nu en in de toekomst? Deze vragen gekoppeld aan maatschappelijke thema’s als veiligheid, digitalisering, duurzaamheid en de wet- en regelgeving is waar de partners met elkaar op focussen.

Elektrische voertuigen zullen de aankomende jaren een grote vlucht nemen. Voertuigen met autonome functies en robots dienen zich aan. Het portfolio moet passend zijn bij hoe deze voertuigen uitgebreid getest dienen te worden voor ze kunnen worden toegelaten. Dit samen met het blijven testen en monitoren van voertuigen op het gebied van o.a. emissie en cybersecurity gedurende de levensfase van een voertuig dwingt mogelijk een versnelling af voor de doorontwikkeling van een MITC op de volgende terreinen.

Campus MITC

Daarnaast is in 2023 gestart met het realiseren van een tijdelijke campusvoorziening op het MITC-terrein. Samen met de MITC-partijen en de betrokken onderwijs- en kennisinstellingen wordt een programma opgericht voor onderwijsontwikkeling, kennisuitwisseling en onderzoek. De MITC campus wordt een fysieke plek en een kennishub waar ontmoetingen op een laagdrempelige manier worden gefaciliteerd. Ontmoetingen met het talent van de toekomst. Maar ook met experts van de partners en klanten van het MITC en ondernemers & start-ups die gebruik maken van het MITC. Doordat studenten, hoogleraren en specialisten uit het bedrijfsleven met elkaar in aanraking komen, is de verwachting dat er innovatieve inzichten en ontwikkelingen tot stand komen. Een perfecte locatie om real time projecten uit te voeren op het gebied van waterstof, robots, drones en autonome voertuigen.

Digicity: Centrum voor nieuwe generatie voertuigen

Het huidige testaanbod van het MITC wordt uitgebreid met een Digicity. Een dynamisch in te richten gesimuleerde leefomgeving die bij uitstek geschikt is om allerlei verkeerssituaties in een stedelijke omgeving te kunnen testen, verschillende mobiliteitsvormen met elkaar te verbinden en de menselijke factor in beeld te krijgen bij bestuurderondersteunende voertuigsystemen. Wettelijk gezien moeten voertuigen en drones binnenkort ook getest worden in een real-life omgeving. Hierbij gaat het om het gedrag van het voertuig in samenhang met verkeerssituaties en menselijke bestuurders.

Emissie laboratorium/ duurzaamheid laboratorium

In het emissielab kan in de toekomst niet alleen de uitstoot van het vervoersmiddel, maar ook geluid van de motor en de banden kan worden gemeten. Doorontwikkeling naar een duurzaamheid laboratorium maakt het mogelijk om de status van batterijen onder verschillende temperaturen en onder verschillende belasting te monitoren en daarmee het nauwkeurige bereik van het elektrisch voertuig te bepalen. Eveneens kan de werking van de verschillende sensoren en camera’s beoordeeld worden.

Urban Air Mobility

NLR ontwikkelt binnen de DigiCity en Campus een outdoor gesimuleerde stedelijke omgeving waar tests voor drones mogelijk gemaakt worden. Hiermee ontstaan inzichten in de impact van de drone op de stedelijke omgeving en vice versa.

Simulatie en Cybersecurity Centrum

Onderzocht wordt om een simulator op het gebied van Automated Lane Keeping System bij RDW te plaatsen. Het testen van een dergelijke functie is complex. De regelgeving is op hoog niveau beschreven waarbij er bij verschillende lidstaten (voertuigautoriteiten) naarstig gezocht wordt naar harmonisatie in de uit te voeren testen en harmonisatie in de goedkeuring.

Nederland (RDW) neemt hierin initiatief. Hierbij zijn de simulatoren van de fabrikanten niet voldoende en dient er een onafhankelijke simulator te komen. Deze simulator dient een plek te krijgen op het MITC. Samen met een plek waar voertuigen op allerlei cybersecurity onderdelen getest kunnen worden levert dit een ultieme omgeving op die zowel voor RDW, CBR, Agentschap Telecom, TNO, Tass en natuurlijk Hogescholen en Universiteiten gebruikt kunnen worden. Het realiseren van een simulatie/cybersecurity gebouw voor voertuigen maakt een MITC uniek in Europa.

Een belangrijke maatschappelijke uitdaging is verduurzaming van de samenleving. We moeten minder schadelijke stoffen uitstoten en minder grondstoffen gebruiken.

Hier hebben zowel de overheid als industrie een taak.

Wat heeft MITC de transport sector te bieden?

Menu